TRADOVETRADOVE adalah sebuah syarikat berpengalaman yang memainkan peranan menghubungkan Perniagaan dengan Perniagaan(B2B) melalui rangkaian perhubungan sosial. Tradove telah mempunyai lebih dari 200,000 pengguna koperat didalam rangkaiannya dan lebih dari 100,000 syarikat terlibat. Syarikat ini juga mempunyai jalinan hubungan perniagaan di lebih 80 buah negara dan berada didalam rangking 200+ didalam FORTUNE 1000.Dengan adanya teknologi BLOCKCHAIN, syarikat ini menawarkan BBcoin yang akan dimanfaatkan untuk membangunkan prasarana yang lebih mampan untuk menjadi penghubung antara perniagaan. Salah seorang dari Penasihat Tradove adalah bekas CEO Bank of America, Richard Rosenberg.

Info BBcoin.


Nama Token : BBCoin
Harga PreICO : 1 BBCoin = 0.12 USD
Harga : 1 BBCoin = 0.16 USD
Platform : Ethereum
Pembelian Minima PreICO: 240 USD
Pembelian Minima Public Sale : 640 USD
Soft cap : 2,000,000 USD
Hard cap : 52,000,000 USD

Negara Asal : USAWhitePaper : Tradove WhitePaper

HypeStat : http://bbcoin.tradove.com.hypestat.com/
Group Telegram : Sertai Group Telegram TRADOVE


ICO Bench Rating : 
TraDove ICO rating

Track ICO Rating :
TraDove TrackICO rating

FoxICO Rating :
TraDove ICO rating

ICO Marks Rating :
TraDove ICO rating

Pelawat :