CRYPTERIUMCRYPTERIUM adalah satu platform blockchain yang memudahkan proses pembayaran, kaedah pembayarannya dilihat sama seperti kita menggunakan PayWave. Video dibawah memaparkan bagaimanakah wallet Crypterium digunakan untuk pembayaran.

Harga ICO adalah 0.0001 BTC per token, atau lebih kurang 0.72 USD(mengikut harga BTC semasa). Nampak menarik tetapi harga ICO agak tinggi, namun masih boleh untuk di beli rasanya. CRYPTERIUM juga mendapat rating yang baik dari ICO Rating.ICO Rating :
Crypterium (CRPT)

ICO Bench Rating :
Crypterium ICO rating

Track ICO Rating :
Crypterium TrackICO rating

FoxICO Rating :
Crypterium ICO rating

CoinMarketCap :

Pelawat :